Selecteer een pagina
Begin de dag met een rekentaak

Begin de dag met een rekentaak

Om leerstof beter en langer te onthouden moet je de leerstof op verschillende tijden terug laten komen. Een starttaak rekenen kan hierbij helpend zijn. In deze blog lees je waarom ik gebruik maak van een starttaak en op welke manieren je de starttaak kunt gebruiken of in kunt zetten in de klas.

Herhalen, herhalen en herhalen

Nu ik deze blog schrijf is het net meivakantie geweest. Voor het eerst in jaren heb ik ook echt vakantie gehad. Nu we weer opstarten ben ik weer een heleboel vergeten van wat we voor de vakantie nog hadden bedacht voor de laatste periode. Gelukkig stond het nog ergens op papier.

Voor leerlingen is dit precies hetzelfde. Als we iets leren en je laat het niet terugkomen dan vergeten we het. Denk maar het blokken voor een examen. Op het moment van het examen weet je het, maar als je daarna niets meer met de informatie hebt gedaan, verdwijnt de kennis vaak weer net zo snel. Veel herhaling is nodig. In de klas gebruik ik vaak de metafoor van de geitenpaadjes die olifantenpaden moeten worden. Hoe beter de weg, hoe sneller de informatie opgehaald kan worden, hoe groter de kans dat de informatie blijvend is. Oefening en herhaling is dus essentieel.

Interessant artikel

Interessant om te lezen is het artikel: Acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs. In dit geval met name Kader A4: De relatie tussen automatiseren en het werkgeheugen. 

Samengevat uit het artikel komt naar voren dat het van belang is om rekenkennis te automatiseren en te memoriseren om het werkgeheugen te ontlasten. Automatiseren van deze kennis krijg je o.a. voor elkaar door meer rekentijd te creëren. 

De acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs (afbeelding komt uit het artikel):

Meer rekentijd

Belangrijk is om vaak genoeg te herhalen en het liefst gespreid (zie ook mijn blog automatiseren van de splitsingen). Blijf wel opletten of de leerlingen de rekenstof beheersen. Fouten maken heeft namelijk geen enkel nut. Maken kinderen fouten? Onderzoek dan waar de fout ligt. Het gevaar is dat kinderen een verkeerde strategie gebruiken (en blijven gebruiken). Het focussen op het automatiseren van rekenstof kan alleen wanneer de sommen goed gemaakt worden (met de juiste strategie of procedure).

Om dit te toetsen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van het rekenmuurtje van Bareka. Is een bouwsteen rood? Dan zorg je eerst dat je instructie geeft voordat je overgaat op het automatiseren en zelfstandig oefenen. Eerst goed, dan steeds iets sneller. Denk maar aan het leren lezen.

Starttaak rekenen

Met in mijn achterhoofd deze kennis heb ik de starttaak rekenen gemaakt. Ik wil namelijk dat oefenstof regelmatig terugkomt. In je methodelessen of de waan van de dag lukt dit niet altijd consequent toe te passen. Door de dag met een rekentaak te starten zien alle kinderen de sommen regelmatig terug.

Hoe ziet het eruit in de praktijk?

Elke morgen liggen de briefjes klaar op de instructietafel. Bij binnenkomst pakken alle kinderen een briefje en starten met het rekenen. De één is heel vlot klaar en de ander heeft er wat meer tijd voor nodig. Als ze klaar zijn pakken ze een boek en gaan lezen. Na 10 minuten stoppen we met het rekenen en leest iedereen nog een aantal minuten verder. Nakijken doen we samen na het leesmoment. Ik lees de antwoorden voor en de kinderen kijken zelf na met een nakijkpen. Op die manier weten ze direct of ze het goed hebben gedaan. De taken gaan vervolgens mee naar huis.

En wat als het niet lukt?

Nu schreef ik al dat zelfstandig oefenen alleen zin heeft als de leerstof wordt beheerst. De kinderen die de sommen nog lastig vinden oefenen onder begeleiding. Dat zijn de kinderen die bijvoorbeeld rood of oranje scoren op een onderdeel van het rekenmuurtje. Deze kinderen maken de rekentaken niet of werken eraan op een ander moment. Instructie geven en begeleid oefenen is in dit geval effectiever. Zo werkt dus grotendeels van de klas zelfstandig aan de starttaak en een kleine groepje oefent met de leerkracht.

En wat als het te goed lukt?

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die de leerstof al lang beheersen. Zij mogen een andere taak pakken met moeilijkere sommen. Ik heb voor 20 weken oefenstof gemaakt. Zoveel weken hebben we niet meer tot de zomervakantie. Zij krijgen van mij bijvoorbeeld starttaken met sommen boven de 10. Hierbij let ik er wel op dat ik de sommen een keer heb aangeboden én of ze de sommen beheersen. Ik wil namelijk dat ze de sommen via de juiste procedure uitrekenen. Het wil namelijk niet zeggen dat sterke rekenaars ook automatisch rekenen via de beste strategie. Het is ook een optie dat ze juist tijdens dit moment aan de slag gaan met het pluswerk. 

Wat voor leerstof kan je vinden in de rekentaken?

Naast de sommen en splitsingen tot 10 en de sommen tot 20 komen de volgende onderdelen terug:

 • Getalbegrip: de goede volgorde, getallenlijn, kleinste of grootste getal
 • Klokkijken: heel uur (analoog en digitaal), half uur (analoog) en één uur later/vroeger
 • Blokkenbouwsels: tellen aantal blokken en plattegrond
Getal van de dag

Deze starttaak is één manier om rekenstof te herhalen en meer rekentijd te creëren. Natuurlijk kan je dat op veel meer manieren doen. Zo werken wij ook met een strippenkaart, werken in de splitsboekjes en spelen rekenspellen.

Een andere kort en krachtige manier is om te werken met een getal van de dag. Laat leerlingen zelf (verhaal)sommen bedenken bij het getal. Een paar jaar geleden heb ik dat met thema piraten gedaan. Elke dag had de piraat een ander getal in zijn tekstwolk. De leerlingen bedachten sommen, schreven het op een post-it en plakte het bij de piraat. De piraat voeren noemden we het.

Tot slot

Belangrijk is om te weten dat leerstof nog niet volledig geautomatiseerd is als de sommen alleen vlot en goed beantwoord kunnen worden. Volledig automatiseren betekent nog veel meer. Dit is alleen voer voor een andere blog.

Nieuwsgierig geworden naar de starttaak? Hieronder vind je gratis downloads per pakket voor twee weken. Een pakket voor 20 weken (inclusief de gratis download) is te vinden in de winkel van de rekenhoek.

In het najaar van 2023 volgen nog:

 • Startaak groep 3 (periode herfstvakantie tot M3)
 • Antwoordenboek starttaak groep 3 (M3-E3)
 • Antwoordenboek starttaak groep 4 (M4-E4)

Heb je al een pakket met starttaken zonder antwoordenboek? Het antwoordenboek kan je tegen de tijd dat het boek beschikbaar is gratis downloaden met de huidige downloadlink van de starttaak. 

Boerderij en rekenen

Boerderij en rekenen

In deze blog gaat het over thema de boerderij en rekenen. Er staan diverse ideeën, filmpjes en gratis downloads! Aangezien ik nu met het thema bezig ben kan het zijn dat deze blog nog aangevuld wordt. 

Automatiseren van de sommen

Aan het eind van groep 3 is het belangrijk dat de sommen tot 10 en de splitsingen tot 10 geautomatiseerd of zelfs gememoriseerd zijn. Om extra te oefenen heb ik het spel Race je blad vol een boerderijtintje gegeven. Hieronder kan je het spel downloaden. De spelregels staan in het originele spel. Deze vind je hier

Voor het automatiseren heb ik ook twee beweegfilmpjes gemaakt. Eén speciaal voor de sommen tot 10 en de splitsingen. Het andere filmpje gaat ook in op andere rekengebieden.

Boerderij bouwen

In de klas heb ik de kinderen een eigen boerderij laten ontwerpen met Kapla en boerderijspeelgoed. Van het eindresultaat hebben de kinderen met een eigen iPad een foto gemaakt. Zowel van het bovenaanzicht en van meerdere zijaanzichten. Van het bovenaanzicht maken we uiteindelijk een plattegrond. De foto’s en de plattegrond komen in een folder van de boerderij. Want er is misschien wel een winkel, speeltuin, camping of winkel waar je reclame voor wilt maken. Hier werken we de komende weken als eindproduct naar toe.

Met de plattegrond doen we allerlei rekenactiviteiten. Denk maar aan lokaliseren of routes lopen. De één vertelt een route, de ander loopt de route. Denk aan: De boer staat bij de stal. Hij loopt via de kippen naar de koeien. Hierna wisselen.

Blue-bot

Wanneer je het over routes hebt is een Blue-bot ook leuk om te gebruiken. Voor thema boerderij heb ik kaarten gemaakt voor onder de mat. Zelf laat ik de kinderen sommen via het tiental oplossen. Ze programmeren de robot als volgt: De trekker (startpunt) – naar de tussenstappen om de som via het tiental op te lossen – het antwoord – de stal (eindpunt). Een sommenblad met dit type sommen is bijgesloten. 

Natuurlijk zijn er meerdere mogelijkheden om de kaarten te gebruiken. Er zijn kaarten van de getallen 0 tot 20 en een paar blanco om zelf in te vullen.

 • Geef een som- of splitskaart. Programmeer de robot naar het antwoord.
 • Gooi met een 10-kantige dobbelsteen. Vul aan tot 10. 
 • Gooi met een 20-kantige dobbelsteen. Programmeer naar het goede getal (of een buurgetal). 
 • Gooi met meerdere dobbelstenen. Maak hiermee een optelsom én een aftreksom. Programmeer naar beide antwoorden vanaf het startpunt. Schrijf de sommen met antwoorden op. 
 • Geef een kaartje met een geldbedrag. Programmeer naar het goede bedrag. Voor geldkaartjes verwijs ik je naar mijn spellenpakket geld.

 Wat ook een leuk idee is om de kinderen zelf een parcours te laten bouwen van Kapla. Daar moet de blue-bot (als trekker) zich doorheen bewegen van start- naar eindpunt. Lukt dat zonder de muren te raken? 

Puzzelen

Altijd handig om te gebruiken is tangram. Laat de leerlingen zelf experimenteren of gebruik voorbeeldkaarten. Ik heb de keuze vrijgelaten: zelf een boerderijdier maken, een dier namaken van een afbeelding of inspiratie opdoen in het boek de Tangramkat. Het is altijd een goed idee om boeken te gebruiken, ook bij het rekenen. Lees hier meer over in mijn blog Rijke leeromgeving – boeken. 

Naast tangram heb ik de kinderen ook de mogelijkheid gegeven om te puzzelen. Thuis had ik nog 4 trekker puzzels van 50 of 100 stukjes. Hier hebben ze samen aan gewerkt.

Normaal deel ik nooit iets van lezen op mijn site, maar voor deze keer een uitzondering. Een leesspel waarin klankgroepen woorden met een korte klank in voorkomen, zoals: kippen, mussen en trekker. Het is op twee manieren te gebruiken: als memory (afbeelding en zin losknippen) of als domino. Zelf liet ik bij de memory-variant de afbeeldingen eerst eerlijk verdelen. Dit was het lesdoel van deze week. De afbeeldingen mochten de kinderen voor zich neerleggen. Daarna om de beurt een zin pakken en voorlezen. Past de zin bij één van je eigen afbeeldingen? Dan mag je het hebben. Anders terugleggen.

Veel plezier met de materialen!

Kerst en rekenen

Kerst en rekenen

In deze blog allerlei rekenideeën rondom de kerst. Naast de rekenideeën ook allerlei gratis rekenmaterialen. Denk maar een diverse spellen en een splitskleurplaat. Om de periode feestelijk af te sluiten is er een rekenloopspel voor groep 3 en 4. Deze kan je hier aanschaffen. 

Splitsen

Voor het splitsen heb ik een splitskerstbomen spel gemaakt. Print de splitskerstbomen uit. Kies welke splitsing de kinderen gaan oefenen (splitsing van 5 t/m 9). Bij elke kerstboom staat welke dobbelsteen de kinderen moeten gebruiken. Hiervoor gebruik ik dobbelstenen uit de dobbelsteenkoffer van Heutink. Gooi met de dobbelsteen, vul aan tot het getal wat gesplitst moet worden en leg een fiche op de goede kerstbal.

Tip: laat de kinderen de splitsingen uitschrijven op het lege splitspalenblad (thema kerst). Je kunt hier ook wisbordjes van maken.

Patronen maken

Maak met allerlei kerstmaterialen patronen. Wanneer je al vaker de patronen terug hebt laten komen: maak een fout in het patroon. Lukt het om de fout te ontdekken en te herstellen?

Print een kerstboom uit. Maak met kralen kerstslingers in een patroon. Klik hier voor een voorbeeld.

Sorteren op kenmerken

Geef de kinderen een bak met kerstmaterialen (kerstballen, slingers of allerlei verschillende kerstkaarten met enveloppen). Laat deze materialen op minstens drie verschillende kenmerken sorteren. Lukt het de kinderen zelf om kenmerken te verzinnen? Denk aan kleur, grootte, vorm, afbeelding of iets anders. Stimuleer dat de kinderen zoveel mogelijk kenmerken bepalen en benutten.

Klokkijken

Om te oefenen met klokkijken heb ik het gratis klokkijkpakket van Sinterklaas omgezet in een kerstversie. In het pakket zitten twee spellen gericht op heel uur, half uur of de kwartieren (digitaal en analoog). 

Kleurplaat kerst

Download de kleurplaten voor kerst. Er zijn twee kleurplaten in drie varianten (niveaus) én een leeg exemplaar om zelf in te vullen. Er zijn meerdere manieren waarop je deze kleurplaten kunt gebruiken:

 • Gebruik de kleurplaat als placemat bij het kerstonbijt, -lunch of -diner.
 • Voor in een kerstwerkboekje
 • Als onderdeel op de strippenkaart.
 • Als klaarwerk na een rekenles.
Werkboekje kerst – groep 3

Het werkboekje bestaat uit allerlei werkbladen en spellen rondom diverse rekendoelen van groep 3. Goed om te weten: een aantal werkbladen zijn al eerder op de site verschenen, maar komen nu in een nieuw jasje terug. 

Allerlei rekenideeën rondom kerst

 • Kralenplank: namaken van kerstvoorbeelden of zelf maken.
 • Vouwen: vouw een kerstboom, een ster of iets anders wat met kerst te maken heeft. Kijk hier op mijn Instagram voor een voorbeeld.
 • Constructiematerialen of de bouwhoek: maak een kerststal, kerstboom. Laat de kinderen hier een bouwtekening van maken. Daarnaast is het nabouwen vanaf een voorbeeld ook goed om te doen. Denk hierbij ook eens aan LaQ.
 • Stip – tot – stip: zorg voor stip tot stip kleurplaten.
 • Maak kerstkoekjes. Zet vooral in op het lesdoel: kilogrammen en grammen.
Kerstboomspel

Bij het kerstboomspel kan je zelf kiezen welke rekenleerstof je de kinderen wilt laten oefenen: sommen, splitsingen, klokkijken, de tafels en/of geldsommen. Hierdoor is het spel voor veel groepen geschikt.

Splitskleurplaat

Bij de kleurplaat is het de bedoeling dat de kinderen het getal in de tekening aanvullen tot 10. Staat in de tekening het getal 6, dan moet je dit inkleuren met de kleur die bij 4 staat omschreven. Het vergt wel wat concentratie en omdenken, maar is zeker niet onmogelijk!

Rekenloopspel Kerst (inclusief gratis kerstspellen)

Voor kerst heb ik een rekenloopspel gemaakt. Dit spel is te koop in de winkel. Er zijn twee varianten: met en zonder kerstman. Bij het rekenloopspel krijg je gratis extra kerstspellen om in de klas te gebruiken. Klik hier voor het rekenloopspel kerst (groep 3).

Beweegfilmpje Kerst

Dit keer niet één maar vier filmpjes. Er zijn twee filmpjes voor groep 3 waarin allerlei rekendoelen voorbij komen: met kerstman of zonder kerstman. De rekeninhouden zijn gelijk.

De andere twee filmpjes hebben te maken met klokkijken: hele en halve uren en kwartieren

Kerst en Pinterest

Wil je meer rekenideeën rondom kerst? Bekijk dan mijn Pinterest pagina.

Sinterklaas en rekenen

Sinterklaas en rekenen

Ook voor het thema Sinterklaas zijn er genoeg rekenideeën. In plaats van herfstproducten zijn er pepernoten en chocoladeletters. In deze blog staan een aantal rekenideeën om in de klas te gebruiken. Zo kan je ook de rekenlessen ombouwen in een Sinterklaas thema. 

Ideeën voor in de klas

Hieronder beschrijf ik een aantal spellen of ideeën die je rondom Sinterklaas kunt uitvoeren. Geschikt voor in een rekencircuit, voor in een werkboekje of tijdens het uitvoeren van thematijd. Veel ideeën zijn aan te passen aan het niveau van de leerling.

Splitsen met pepernoten

De eenvoudigste manier om het thema Sinterklaas in de rekenles te gebruiken is om pepernoten te gebruiken bij het splitsen. Een leuke, maar ook een lekkere splitsles! Natuurlijk mag je aan het eind je eigen splitspepernoten opeten.

Om het daarnaast effectief te houden (het gaat immers om het splitsen) heb ik splitspalen gemaakt die bij het Sinterklaas thema passen.

Sommen maken

Ook voor het maken van sommen kan je Sinterklaas goed inzetten. Hoeveel pepernoten zijn deze twee hoopjes samen? Je hebt 10 pepernoten en je eet er 3 op. Hoeveel zijn er over? Welke som hoort daarbij? Hoeveel cadeautjes zijn er weg? Wanneer je Sinterklaas binnen je lessen gebruikt zijn de meeste kinderen ineens extra gemotiveerd. Voor het aanleren van de begrippen en rekentekens: plus en min heb ik een aantal materialen gemaakt: een wisbordje, werkbladen en een spel.

Spel: Speel het antwoord weg

Wil je nog meer met sommen oefenen? Dat kan met dit spel. Het enige wat je nodig hebt zijn fiches, somkaarten en een spelbord naar keuze. Lees de spelregels in de spelbeschrijving. Download het spel hier!

Gooi de pittenzak in de schoorsteen

Zet drie bakken of leg drie hoepels neer. Nummer de bakken of hoepels. Laat de kinderen twee cadeautjes gooien in de schoorsteen. De som schrijven ze met antwoord op een vel papier of een wisbordje. Gebruik hiervoor het Sinterklaaswisbordje. 

Sjoelen met pepernoten

Wat wij vaak doen tijdens een Sinterklaas circuit is sjoelen met pepernoten. Voor een rekenles is het misschien een idee om de getallen aan te passen. Op deze wijze kan er geoefend worden met het handig tellen in sprongen van 2 en 5 of stappen van 1. Natuurlijk is het belangrijk om je score bij te houden. Wie heeft de meeste punten?

Een andere mogelijkheid is om te tellen hoeveel pepernoten door de sjoelgaten zijn gekomen. Een mooie oefening in het tellen. Ook dit kan handig: maak groepjes van 2 of 5.

De speelgoedwinkel

Bij het Sinterklaasfeest hoort natuurlijk een winkel. Een winkel waarin allerlei speelgoed te koop is of juist een bakkerij met chocoladeletters en zakjes pepernoten. Laat de kinderen allerlei cadeautjes maken die ze kunnen verkopen in de speelgoedwinkel. Een prijsje erop, een kassa met speelgeld erbij en je kunt oefenen met het geldrekenen. Niet genoeg speelgeld voor in een kassa? Laat de kinderen zelf geld ontwerpen. 

Stip-tot-stip tekeningen en doolhoven

Voor in een werkboekje zijn stip-tot-stip tekeningen (tot 30 of verder) en doolhoven altijd leuk. Stip-tot-stip tekeningen maak ik niet, maar gelukkig zijn die online al veel te vinden. Wat ik wel heb gemaakt zijn twee doolhoven.

Vouw Sinterklaas, zijn pieten of de stoomboot

Vouwen is ook een onderdeel van rekenen. Zelf probeer ik elk thema een vouwwerk te maken. Voorbeelden zoek ik vaak op internet, via vouwboeken of via Pinterest.

Op mijn eigen Pinterestpagina heb ik wat ideeën verzameld. Maak voor de leerlingen een vouwstappenplan of laat ze vouwfilmpjes bekijken. Dan kunnen ze zelfstandig aan de slag.

Constructiematerialen en de bouwhoek

Zelf ben ik fan van constructiematerialen en de bouwhoek. Ieder kan op zijn eigen niveau de mooiste dingen maken. Denken aan de stoomboot, huizen, schoorstenen of juist Sint en Piet zelf. De bouwhoek leent zich ook goed. Maak bijvoorbeeld met elkaar een grote stoomboot of het paleis van Sinterklaas. Voor groep 3 en hoger een extra verdieping: Maak een bouwtekening zodat een ander het bouwwerk na kan maken.  

Bordspellen

Ik heb een aantal bordspellen gemaakt om te gebruiken in de klas. Hieronder beschrijf ik ze:

Gooi en reken

Van dit spel heb ik twee varianten: met twee dobbelstenen en drie dobbelstenen. Gooi met de dobbelstenen en maak er een som van (plus of min). Leg een fiche op het goede antwoord. Wie krijgt de meeste cadeautjes? Je mag ook cadeautjes van elkaar afpakken. Ligt er al een fiche op de 7? Dan mag je dat fiche eraf halen en je eigen fiche erop leggen.

Draai en reken

Voor de tafel van 2, 5 en 10 heb ik een draai en reken variant gemaakt. Lamineer het spelbord. Stop in het midden van het rad een paperclip met een splitpen. Draai aan de paperclip. Los de som op. Leg een fiche op het goede antwoord. Draai je een kruis, dan heb je pech.

Het cadeautjesspel

Bij dit spel heb je somkaartjes nodig. Deze kan je vinden bij mijn blog Levend Stratego. Leg de kaartjes op de aangegeven plek. Gooi met de dobbelsteen. Ga net zoveel plekken verder. Kom je op een cadeautje? Pak dan een somkaart. Heb je het goed opgelost? Dan mag je blijven staan én het somkaartje houden. Kom je op een vakje met een pijl? Dan moet je die volgen. Het paard betekent dat je 2 vakjes vooruit mag. Je kunt op twee manieren winnen: de meeste somkaartjes of als eerst bij de huizen om de cadeautjes te brengen. De spelregels staan in het document.

Klokkijken met Sinterklaas

In dit pakket twee spellen en wisbordjes. De kinderen mogen aan de slag met de hele uren, halve uren of de kwartieren. Van analoge tijd naar uitgeschreven tijd of van analoge tijd naar digitale tijd. 

Beweegfilmpje Sinterklaas

Ook voor het thema Sinterklaas is er een beweegfilmpje. Met de terug- en verder tellen tot 30, plus- en minsommen (+0, +1, +2 en -0, -1, -2), getal tot 30 benoemen, splitsen van 10, het rekenrek aflezen en halve uren op de klok. Bekijk hier het filmpje:

Al met al allerlei ideeën om te gebruiken tijdens het rekenen.

Veel plezier met het thema Sinterklaas!

Herfst rekenen

Herfst rekenen

Met alle herfstproducten die van de bomen vallen gaan kinderen vanzelf rekenen. Het tellen van kastanjes, het sorteren van bladeren op allerlei kenmerken, het maken van patronen. Er is van alles mogelijk rondom herfst en rekenen. In deze blog omschrijf ik enkele ideeën rondom rekenen met de herfst, er is een beweegfilmpje voor het automatiseren in herfststijl én zijn er veel gratis downloads.

Splitsen met herfstmaterialen

Het oefenen met splitsen kan natuurlijk prima met herfstmaterialen. Denk maar aan de volgende opties:

 • Gebruik kleine kastanjes of hazelnoten in plaats van knikkers in de splitsbuis.
 • Geef de kinderen een bordje met 3 vakken en een kaartje met een splitsopdracht. Het opdrachtkaartje leggen ze in het grootste gedeelte. De splitsing maken ze met herfstmaterialen in de onderste 2 vakken. Laat de gemaakte splitsingen noteren op een wisbordje of op een vel papier. Om in het thema te blijven heb ik een herfstsplitspaal gemaakt. Je kunt de splitspaal onderaan deze blog vinden bij de downloads.
 • Speel het spel: gooi, splits en verzamel . Help de eekhoorn om een grote wintervoorraad aan te leggen. Dit doe je door te gooien met de dobbelsteen. Gooi je 6 en oefen je de splitsing van 7? Dan mag je één stapje vooruit (zie downloads onderaan deze blog).

Bij elk splitspakket zijn flitskaarten om het splitsen te oefenen (zie winkel) of kijk bij mijn blog Levend Stratego.

Maken van patronen

Je kunt de kinderen eenvoudig patronen laten maken met gevonden herfstproducten. Denk maar aan: kastanje – kastanje – herfstblad – … (en ga zo door). Zelf heb ik materialen bij de Action gekocht en hier de kinderen patronen mee laten maken. Extra moeilijk: de patronen maken op een rond bord.

Meer weten over patronen maken? Lees hier verder.

Rekenloopspel van de herfst

Speel het rekenloopspel van de herfst. Het spel is te koop in de winkel. Wil je eerst weten wat een rekenloopspel is? Klik hier

Meer rekenideeën
 • Vouwen. Maak een vouwreeks en laat de kinderen het zelfstandig navouwen.
 • Stip-tot-stip tekeningen of doolhoven van de herfst.
 • De kralenplank. Laat voorbeelden namaken, spiegelen of maak gebruik van kraak-de-code opdrachten. Deze zie je steeds meer online.
 • Weeg herfstmaterialen met een balansweegschaal.
 • Speel het rekenloopspel van de herfst. Deze is hier te koop.
 • Op mijn Pinterestpagina heb ik ook allerlei rekenideeën rondom Herfst.
Beweegfilmpje van de herfst

Twee beweegfilmpjes passend bij de herfst. 

Gratis downloads!

Hieronder staan allerlei gratis downloads rondom de herfst. Veel plezier ermee! 

Gebruik onderstaande kleurplaten als een leuk tussendoortje of voeg er een rekenopdracht aan toe, namelijk: Reken en teken. In het reken-en-teken pakket zitten schrijfoefeningen om de kleurplaat te versieren. Dit doe je door middel van dobbelsteenworpen. Gooi met de dobbelsteen. Maak een plus- of een minsom. Kijk welke schrijfoefeningen erbij hoort. Kies één vakje van de kleurplaat en versier die met het schrijfpatroon. De schrijfoefeningen zitten ook in het Ridderpakket.

Overige downloads

Onderstaande downloads hebben betrekking op het splitsen:

Lees voor meer tips mijn blog geschreven voor Uitgeverij Zwijsen:

Herfstrekenen in groep 3: Kant-en-klare ideeën.