Selecteer een pagina
Blue-bot in de rekenles

Blue-bot in de rekenles

Op school zijn wij in het bezit van een blue-bot en die zetten we regelmatig in tijdens de lessen. Een vergelijkbare robot is de bee-bot.

Programmeren

De blue-bot is een mini robot die je kunt programmeren. Door te programmeren loopt de robot een route (vooruit, achteruit en 45 graden draaien naar links of naar rechts). Door te programmeren werk je aan de 21e eeuwse vaardigheden, namelijk het onderdeel computational thinking.

In deze blog ga ik niet in op het programmeren, daar is al heel veel informatie over te vinden op het internet. Bijvoorbeeld bij meester Sander. Zelf geef ik rekenopdrachten die je in de klas kunt gebruiken. Met downloads!

Blue-bot met opdrachtkaarten

Blue-bot en de mat

Er zijn verschillende matten die je kunt gebruiken bij de blue-bot. Je vindt steeds meer voorbedrukte matten met bijvoorbeeld letters of cijfers. De transparante mat is waarschijnlijk het vaakst terug te vinden op scholen. Mits je in het bezit bent van een blue-bot (of bee-bot)…

Voor de transparante mat heb ik kaarten gemaakt in het thema huisdieren.

Variant groep 1 en 2: tellen

Je hebt een dobbelsteen nodig die tot 10 gaat. De kinderen gooien met de dobbelsteen en programmeren de blue-bot naar hetzelfde aantal dieren.

Variant groep 3 en 4: verliefde harten

Voor groep 3 en 4 heb ik de opdracht dat ze naar een verliefde hart toe moeten programmeren. Gooien ze zes, dan programmeren ze naar het kaartje waarop vier dieren staan. Gooien ze 10, dan programmeren ze naar een vakje waar geen kaart onder ligt.

Transparante mat met opdrachtkaarten voor de blue-bot.
Blue-bot en de transparante mat

Andere activiteiten met de mat

  • Het spel MEP. Leg kaarten uit het spel MEP, bijvoorbeeld de hele uren onder de mat. Gooi met de dobbelsteen (van 12 of twee keer een dobbelsteen van 6) en programmeer met je blue-bot er naar toe. Gebruik je twee dobbelstenen van zes, dan laat je het kaartje van 1 uur achterwege. Deze variant kan ook met de andere kaarten uit het spel (geld, kralen, smiley’s, vingerbeelden, liniaal, turven, e.d.).
  • Leg getallen tot 12 of 18 onder de mat. Laat kinderen met twee of drie dobbelstenen gooien en naar het goede antwoord programmeren. Gebruik je drie dobbelstenen dan hoef je de getalkaarten 1 en 2 niet te gebruiken. Of maak kaartjes met sommen van de rekencategorie die je net hebt aangeleerd. Denk aan verliefde harten, tweelingsommen, bijna-tweelingsommen. De kinderen programmeren naar het goede antwoord.

Blue-bot zonder mat

Een leuke uitdaging is om te programmeren met de blue-bot zonder mat. Hiervoor heb ik ook kaarten gemaakt. De hond moet naar zijn mand, de poes naar de krabpaal, de hamster naar zijn rad en de vis naar de kom.

De kinderen leggen de kaarten zelf ergens neer en maken van kapla een weg er naar toe. Vervolgens programmeren ze de blue-bot en kijken ze of de robot op de goede plek uitkomt.

Download de kaarten

Download de kaarten en print ze uit. Let op!! Zorg dat je de afdrukinstelling zet op twee pagina’s per vel. Dan zijn de kaarten mooi van formaat.

Wellicht verschijnen er in de toekomst meer opdrachtkaarten!