Selecteer een pagina
Digikeuzebord in groep 3

Digikeuzebord in groep 3

Wij werken in de groepen 1 en 2 dagelijks met het digikeuzebord. Om een goede doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 te krijgen gebruik ik het digikeuzebord ook in groep 3. Vooral aan het begin van het schooljaar is het een handig middel tijdens de rekenles. Het is bekend vanuit de kleutergroepen en behoeft daardoor weinig uitleg. Je kunt snel aan de slag!  

Keuzebord

In het digikeuzebord kan je diverse keuzeborden aanmaken. Voor het rekenen in groep 3 heb ik standaard een aantal rekenkeuzeborden klaar staan. Zo heb ik een bord met allerlei spelletjes rondom het splitsen van 10. Elk jaar kan ik dit keuzebord er weer bij pakken, de spelletjes verzamelen en aan de slag. Alle kinderen oefenen met hetzelfde doel, maar wel door eigen gekozen spel. Naast keuzeborden rondom één lesdoel, heb ik ook rekenkeuzeborden waarin leerstof wordt herhaald. 

Keuzebord van het digikeuzebord: samen 10. Allerlei activiteiten en spelletjes die te maken hebben met samen 10.
Keuzebord: samen 10

Belangrijk is dat de kinderen weten hoe de spellen gaan. Nu heb ik het geluk dat ik twee keer in de week een hulp-oma heb. Zij speelt rekenspelletjes met alle kinderen uit de groep. Ik kies er dan voor dat zij alvast een spel met de kinderen speelt die later in de rekenles terugkomt of op het digikeuzebord terug te vinden is. Daarnaast zorg ik ervoor dat er bekende spellen op het keuzebord staan of spellen die met een korte uitleg snel toepasbaar zijn. Denk ook eens aan Pico Piccolo, memory en Mini Loco.

Het heeft mijn voorkeur dat de spellen zelf controleerbaar zijn. Is dit niet het geval dan probeer ik voor ondersteunend materiaal te zorgen. Zodat de mogelijkheid bestaat om te controleren of ze het goed doen. Oefen je het splitsen of een bepaalde splitsing dan is Jomathic daar heel geschikt voor.

Digikeuzebord in de rekenles

Tijdens het werken aan het digikeuzebord ben ik als leerkracht ook actief. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan ik gaan observeren, extra instructies gaan geven of meespelen. 

Het digikeuzebord zet ik tijdens de rekenles op verschillende manieren in. Hieronder lees je een aantal vormen hoe je het bord in groep 3 kunt gebruiken.

Vrij kiezen van het bord

Elke dag staat er in de klas een rekeninstructie centraal. Dit duurt vaak niet langer dan twintig minuten. De overgebleven tijd kunnen de kinderen actief met het rekenen aan de slag door gebruik te maken van het digikeuzebord. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat een keuzebord meerdere keren gebruikt wordt, zodat iedereen alle activiteiten kan doen. 

Klaar opdracht

Het digikeuzebord zet ik ook vaak in als klaar opdracht. Ben je klaar met je taak of opdracht dan mag je kiezen van het bord. Dit is vooral wat later in groep 3 het geval. Tot de herfstvakantie werk ik niet met werkbladen. Na het maken van een werkblad kunnen de kinderen kiezen van het digikeuzebord en is er weer tijd voor spel.  

Weekplanner

Als je een bepaald spel of activiteit hebt waarvan je wilt dat iedereen dat een keer doet schakel je de weekplanner in. Van tevoren plan je samen in wie wanneer deze activiteit gaat doen. Als de activiteit is afgerond kunnen de kinderen aangeven hoe het is gegaan. 

Weekplanner uit het digikeuzebord. Je kunt aangeven hoe de activiteit is gegaan.

Het rekencircuit

Naast het digikeuzebord, maak ik ook vaak gebruik van een rekencircuit. Het digikeuzebord is ook wel eens onderdeel van het rekencircuit. Andere onderdelen kunnen dan zijn iPad en bij de leerkracht. 

Lees hier meer over het rekencircuit

Leerlijnen digikeuzebord

Doordat er in groep 1 en 2 gewerkt wordt met de leerlijnen uit het digikeuzebord kan ik in groep 3 verder met het afvinken van de doelen. De leerlijnen lopen in het digikeuzebord door tot DLE 30. Of ook wel leerdoelen die bij 30 onderwijsmaanden behaald moeten zijn. Voor veel leerlingen is dit het geval in groep 3. 

Door de komst van de nieuwe tussendoelen rekenen-wiskunde (SLO) zijn wij er op school van bewust dat we zo hoog mogelijk in moeten zetten bij de leerlijnen rondom het rekenen. Een heel aantal doelen, die in het digikeuzebord vallen onder DLE 25 en 30, horen bij doelen die bereikt moeten zijn eind groep 2.

Observeren en registreren 

Er zijn ook een heel aantal leerlijnen vanuit het digikeuzebord die ik begin groep 3 gebruik. Deze doelen kan ik afvinken in het registratiesysteem van het digikeuzebord. Op deze manier kan ik de vorderingen van de kinderen goed bij houden. Doordat ik verder ga met de observaties en registraties uit groep 2 weet ik wie waar is gebleven, wie eventueel extra ondersteuning nodig heeft en wie al meer aan kan. 

Tot slot

Ik kan iedereen aanbevelen om een keuzebord vanuit de kleutergroepen door te voeren in groep 3. Dit hoeft natuurlijk niet het digikeuzebord te zijn. Als je school werkt met andere hulpmiddelen, methodieken of kiesborden kan je die natuurlijk ook gebruiken.

Kinderen die net in groep 3 komen merken niet zo’n grote overgang in de manier van werken. Alles is nog steeds doelgericht en spelenderwijs. Met eigen keuzes én de zelfstandigheid van de kinderen blijft overeind. En als je de methode loslaat, net zoals ik, dan is het fijn dat je ook een registratiesysteem achter de hand hebt. 

Klik hier als je meer te weten wilt komen over het digikeuzebord. Je komt dan op de site van het digikeuzebord zelf.