Rekenloopspel

Rekenloopspel

Speel met de klas een rekenloopspel. De kinderen gaan op zoek naar de rekenkaarten en maken de opdracht. Het antwoord vullen ze in op de invulkaart. Zijn alle opdrachten opgelost? Dan volgt er een zin. Op deze manier is eenvoudig te controleren of alle opdrachten goed uitgevoerd zijn. Bij het rekenloopspel hoort ook een Kahoot!

Spelregels rekenloopspel

  • Verstop de opdrachtkaarten buiten of in de klas.
  • Maak tweetallen.
  • Geef ieder kind een invulkaart mee.
  • Omcirkel bij welke opdracht de tweetallen moeten starten. Op deze manier zoekt niet ieder tweetal naar dezelfde opdracht.
  • De kinderen lezen de opdracht en bepalen samen welk antwoord goed is. Bij elk antwoord staat een letter (of leesteken). Op de invulkaart noteren ze de letter die bij het goede antwoord hoort.  
  • Vervolgens gaan de tweetallen op zoek naar de volgende opdracht. Ga na 20 weer terug naar 1.
  • Lukt het om de zin te kraken?

Thema: Zomer 

Voor aan het eind van groep 3 is een zomerse variant te downloaden: Rekenloopspel zomer

De doelen die behandeld worden zijn o.a.: tussen welke tientallen zit een getal, welk getal hoort bij de pijl (getalbegrip), maar ook splitsen en sommen tot 10 (bewerkingen). Daarnaast zijn er ook opdrachten te vinden rondom meten en meetkunde.

Let op van oefening 19 zijn twee versies gemaakt. Je kunt de versie printen waarop de opdracht op 1 papier wordt aangeboden of de versie waar de opdracht is opgesplitst in twee pagina’s zodat het doolhof op een groter formaat komt. 

Er is ook een Kahoot! versie van dit zomerse rekenloopspel.