Selecteer een pagina
Rekenloopspel

Rekenloopspel

Speel met de klas een rekenloopspel. De kinderen gaan op zoek naar de rekenkaarten en maken de opdracht. Het antwoord vullen ze in op de invulkaart. Zijn alle opdrachten opgelost? Dan volgt er een zin of code. Op deze manier is eenvoudig te controleren of alle opdrachten goed uitgevoerd zijn.

Rekenloopspel zomer

Voor de groepen 2, 3 en 4 is er een gratis zomer-editie van het rekenloopspel beschikbaar.

Groep 2 probeert een kleurencode te kraken en groep 3 en 4 een zin. Het rekenloopspel is ook aan het begin van het schooljaar te spelen. Speel het rekenloopspel van groep 2 na de zomervakantie in groep 3 of het rekenloopspel van groep 3 aan het begin van groep 4. 

 Veel plezier ermee!

 

Extra aandachtspunten bij het rekenloopspel van groep 3
  • Van oefening 19 zijn twee versies gemaakt. Je kunt de versie printen waarop de opdracht op 1 papier wordt aangeboden of de versie waar de opdracht is opgesplitst in twee pagina’s zodat het doolhof op een groter formaat komt. 
  • Er is ook een Kahoot! versie van dit zomerse rekenloopspel.
In de winkel

Er zijn ook rekenloopspelen te koop. Kijk hieronder voor een overzicht. 

Jomathic

Jomathic

Materiaal waar ik veel mee werk in de klas is Jomathic. Jomathic bestaat uit 58 hardhouten cijfers van 1 t/m 10. Het fijne van dit materiaal is dat de blokken zo samengesteld zijn dat de 9 en 1 precies even groot zijn als de 10. De 7 en 2 precies even groot als de 9. Er passen 10 blokjes van 1 in de 10, of 5 blokken van de 2. Zo kunnen de leerlingen zichzelf controleren.

Werkwijze in de groep

Ik gebruik de blokken bij elke splitsingen tot 10 die we leren en/of inoefenen. Daarnaast gebruik ik ze bij het maken van sommen.

Ook bij de kleuters is Jomathic goed in te zetten: hoeveel blokken van 1 passen er in een 9. Welk getal mist in de getalrij tot 10… Of gewoon om lekker mee te bouwen. Experimenteren met materiaal is natuurlijk ook gewoon leuk!

Splitsen en sommen maken

Als we de splitsingen van 8 hebben gevonden, zetten we die als een muur in in de klas (zie foto). Daarna kunnen we er sommen mee maken. Dit demonstreer ik door de blokken weg te halen en weer toe te voegen. Op deze manier zien de leerlingen het verband tussen de splitsingen en het maken van sommen. Bijkomend voordeel vind ik dat plus- en minsommen samen geoefend worden. Er is namelijk een relatie met elkaar: 8 – 4 = 4, want 4 + 4 = 8. 8 kan je dus splitsen in 4 en ….

Spelvormen

Splitsen van de getallen

Ieder kind krijgt een cijferblok. De leerlingen lopen door de klas. Roep: wissel en de kinderen wisselen het blok met de leerling die ze als eerst tegenkomen. Roep: maatje of zoek samen 7. De leerlingen zoeken zo snel mogelijk iemand waarmee ze samen de geleerde splitsing kunnen maken. Of ze een goede splitsing hebben gemaakt is te controleren door het getal naast het gesplitste getal te houden.

5 en 2 is evenveel (en even groot) als het cijfer 7.

De muur van …

Met de blokken van Jomathic kan je een splitsmuur maken. Dit kan klassikaal, maar kan ook heel goed als opdracht in een circuit.

Jomathic en splitshuizen

In de klas gebruik ik Jomathic regelmatig in combinatie met de splitshuizen. De blokken van 1 tot 10 staan boven op de kast, zodat de kinderen de gemaakte splitsingen kunnen controleren.

Dit is ook een opdracht die tijdens de inloop op de strippenkaart kan.

Jomathic en de splitshuizen

De blokken zijn te koop bij wizz-spel. Hier zijn ook veel werkvormen te vinden.