Selecteer een pagina
Thema kunst: onderzoek doen

Thema kunst: onderzoek doen

In het schooljaar 2018 – 2019 had ik een groep 2/3 combinatie. Een leerdoel van groep 2 is hoeveelheden tot 10, 12 of 20 weergeven in een beeldgrafiek. Dit leerdoel viel samen met het thema kunst waar we nu aan werken, we hebben namelijk een kunstuitleen in de klas gemaakt. Ik volg bij Tessel van der Linde een cursus om spelend te leren te integreren in groep 3. Bij deze cursus komen ook onderzoeksvragen aan te pas. Ik heb beide zaken gecombineerd. Groep 2 gaat onderzoek doen!

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag was al vastgesteld, namelijk: ‘wat is de lievelingskleur van de school?’ Ik heb de kinderen laten nadenken over hoe we dit kunnen onderzoeken. Uiteindelijk kwamen ze zelf, tijdens een speel-werkles, met het idee om per klas een blad met hokjes te maken. Iedereen mocht dan één hokje inkleuren met één kleur, de lievelingskleur. De bedenkers hadden al een voorbeeld gemaakt. Nadat iedereen met dit idee eens was hebben we met elkaar de overige formulieren gemaakt. Met acht leerlingen in groep 2 en acht groepen op school was dit een prima klusje. Aangezien er al een voorbeeld was gemaakt voor onze eigen klas, was het laatste formulier voor de juffen en meester.

Maar hoeveel hokjes moet je dan maken? We kwamen erachter dat de grootste klas op school 29 leerlingen telt. We spraken af dat we op elk blad 30 hokjes gingen tekenen. Nadat iedereen het blad af had, zijn we ze gaan bezorgen door de school. Iedereen mocht een keer uitleg geven over het onderzoek en vragen of ze het blad voor ons wilden invullen. Halverwege onze bezorging kregen we de eerste formulieren alweer terug!

Verwerken van de onderzoeksresultaten

Maar dan… hoe gaan we al deze gegevens verwerken? Met een beetje hulp kwamen we op een staafgrafiek. Op het digibord liet ik dit zien bij Gynzy en we werkten een klas hierop uit.

Hierna gingen de kinderen in tweetallen aan de slag met een eigen staafgrafiek. Het werd op een gegeven moment wel lastig: is het lichtblauw of donkerblauw? Is het blauw of groen, rood of oranje? Sommige kleuren leken veel op elkaar. Uiteindelijk waren alle staafgrafieken ingekleurd en gingen we voorspellingen doen welke kleur de winnaar zou zijn. Algauw werd duidelijk dat één kleur wel heel vaak was gekozen… en een aantal kleuren heel weinig.

Levende staafgrafiek

Tijdens de buitenlesdag zijn we op het plein alle kleuren uit gaan stappen, met behulp van groep 3. Ik had per kleur een briefje gemaakt met steeds het aantal passen wat gezet moest worden.  Uiteindelijk kwam iedere groep 2 leerling op een tegel uit. Een aantal groep 3 leerlingen wilden het zeker weten en lieten het nog een aantal keer nalopen. Tot slot hadden we een levende staafgrafiek gemaakt en werden onze vermoedens bevestigd. De kleur lichtblauw was het vaakst gekozen, met een gedeelde tweede plaats voor donkerblauw en roze.

Presenteren van het onderzoek

Bij de opening van de Grote Rekendag hebben we de resultaten gepresenteerd, zodat de hele school op de hoogte is van de lievelingskleur van onze school. Het grappige was dat de lievelingskleuren ook erg uit verhouding waren, net als het thema van de Grote Rekendag zelf. Tips over de Grote Rekendag las je hier. Lichtblauw was verreweg het vaakst gekozen, zwart, zilver en goud maar heel weinig. Hoe mooi kan het zijn! Het sluit allemaal weer mooi op elkaar aan.

Doelen waar we aan gewerkt hebben

Door te werken aan dit onderzoek hebben we aan diverse doelen gewerkt, o.a. aan:

  • Hoeveelheden tot en met 10, 12 en/of 20 kunnen weergeven in een beeldgrafiek.
  • Telt (on)gestructureerde hoeveelheden tot en met 20 (en vaak ook verder).
  • Meer, minder, evenveel

Maar ook taaldoelen kwamen langs, zoals:

  • Verwerkt informatie en brengt mondeling verslag uit.
  • Kan een idee verwoorden, mening geven.

Dit onderzoek (of een ander) is natuurlijk ook heel geschikt voor een groep 3.