Splitsen

Een belangrijke vaardigheid in groep 3 is splitsen. De splitsingen bied ik in eerste instantie op informeel niveau aan. Dit is het niveau van doen en ervaren. Later in het proces werken we richting het formele niveau. De leerlingen kunnen dan de sommen op papier maken.

Anders dan in de methode oefen ik eerst met de splitsingen tot 10. Zeker het eerste halfjaar zijn we hier wekelijks (al dan niet dagelijks) mee bezig. Het tweede halfjaar komen de splitsingen van 20 er ook bij.

Aan het eind van groep 3 heb ik als doel dat alle leerlingen de splitsingen tot 10 beheersen.