Selecteer een pagina
Een vliegende start

Een vliegende start

Welkom terug in het klaslokaal! Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. In dit blogbericht deel ik enkele praktische tips om een vliegende start te maken met rekenen in groep 3 en 4.

De eerste schooldag

Leg op alle tafels een Welkom in groep … poster. Een A4 met allerlei opdrachten. Ik vergroot ze altijd op A3. Zo hebben de kinderen bij binnenkomst gelijk wat te doen. Op de achterkant kunnen ze eventueel een tekening maken van de vakantie. Klik hier voor de (nieuwe) versies voor groep 1 tot en met 6.

Nu ook voor leerjaar 1 (België) een kleurplaat. Deze is hier te downloaden. De oude versies staan op de downloadpagina.

Getalbegrip

Begin het schooljaar met het versterken van getalbegrip. Getalbegrip is heel belangrijk bij het leren rekenen. Lukt het verder tellen en terugtellen vanaf elk willekeurig getal niet goed, dan kan het uitrekenen van sommen lastig zijn (of verkeerd gaan). Zeker als kinderen sommen oplossen door verder- of terug te tellen. Vergeet dit ook niet in groep 4. Kan een kind echt tellen vanaf elk willekeurig getal? Kennen ze de buurgetallen goed? Weten ze welk getal voor een tiental komt? Bij een grote klas kan het een uitdaging zijn om dit goed te achterhalen, maar probeer dit toch te doen bij de start van het jaar. Hoe eerder je in kan zetten op het versterken van getalbegrip hoe beter!

Meer lezen over getalbegrip? Klik hier

Splitsen

Het allerleukste onderdeel van begin groep 3 vind ik het aanleren van de splitsingen. De afgelopen jaren heb ik hiervoor een eigen werkwijze ontwikkeld. In mijn blog we gaan splitsen kan je hier meer over lezen. Binnenkort volgt er een online module waar ik meer vertel over het splitsen.

Starttaak rekenen

Controleer bij de start van groep 4 of de splitsingen en sommen tot 10 niet zijn weggezakt. Hiervoor kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de Starttaak. Het is namelijk belangrijk om rekenstof op veel momenten te herhalen. De starttaak is hier een geschikt hulpmiddel voor.

De bedoeling van de Starttaak is dat kinderen rekenstof vaak terug zien komen: kort en krachtig herhalen. Daarnaast probeer ik hier altijd naar te streven: binnen is beginnen. Dit kan door te lezen, maar ook met rekenen. Meer lezen over het hoe en wat van een starttaak? Klik hier

Geef leerlingen die de rekenstof al goed beheersen andere taken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Extra tijd om aan het pluswerk te werken
 • Daag ze uit de sommen zo vlot mogelijk te maken
 • Laat ze 2x in de week meedoen, bijvoorbeeld maandag en vrijdag
 • Geef een blad met sommen die ze nog moeten oefenen

De laatste optie heb ik aan het eind van groep 3 gedaan. Er lagen bij binnenkomst 2 stapels met starttaken: één van groep 3 en één van groep 4. De kinderen mochten zelf kiezen welke taak ze gingen maken. Heel veel kinderen gingen voor die van groep 4. Waarbij ze ook nog even het briefje met sommen van groep 3 gingen maken. In korte tijd veel sommen!

Er zijn starttaken voor M3 tot E3, B4 tot M4 en M4 tot E4. De starttaak voor de eerste helft van groep 3 komt rond de herfstvakantie uit. Dit pakket bestaat uit 10 weken.

Klik op onderstaande afbeeldingen om naar de winkel te gaan voor de starttaken. 

Doelgericht, maar spelenderwijs

Het doel van de rekenhoek is leerkrachten inspireren om lesstof doelgericht, maar ook spelenderwijs aan te bieden. Het GRIMM-model vind ik hier erg geschikt voor. Ik doe het eerst voor, wij doen het samen, jullie doen het en vervolgens doe jij het alleen. In dit model is ruimte voor spel. Denk aan het spelen van het spel in de jullie-fase om een lesdoel samen te oefenen. Of doe na de gehele instructie een (klassikale) activiteit passend bij het lesdoel. Let op dat iedereen betrokken en aan het rekenen is en zorg ervoor dat het past bij je doel.

Groot voorstander ben ik van rekenpapier aan het begin van groep 3. De werkboeken hoeven echt niet direct op tafel. Geef leerlingen een rekenschrift of rekenpapier (leeg vel papier) en laat ze op eigen wijze noteren. Dit geeft je als leerkracht veel informatie!

Het rekenbakje

Nog een heel praktische tip: het rekenbakje! Ik kan echt niet meer zonder. Al heel veel jaren krijgen de leerlingen in de klas een eigen bakje met rekenmaterialen. Lees vooral mijn blog! Het is even investeren (of koop de kant-en-klare van Semsom), maar uiteindelijk gaat het je heel veel opleveren.

Beweegfilmpje

Voor groep 3 heb ik een nieuw beweegfilmpje gemaakt! Waarbij vooral getalbegrip naar voren komt. Een leuk filmpje om aan het begin van het schooljaar te doen. Voor groep 4 is er ook een beweegfilmpje rondom de zomer, met leerstof van eind groep 3 op een lekker vlot tempo. 

Meer lezen over rekenen in groep 3? Lees mijn blog over periode 1.

Heel veel succes en plezier weer in dit nieuwe schooljaar!

Bijna zomervakantie!

Bijna zomervakantie!

De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. Alle leerstof van groep 3 is waarschijnlijk (bijna) afgerond. De methode wellicht al uit. In deze blog beschrijf ik enkele rekenactiviteiten die je nog kunt doen om de tijd nog zinvol te besteden.

Extra automatiseren

Een extra basis voor het automatiseren leggen is natuurlijk een heel goed idee. Zeker met 6 weken vakantie voor de boeg. Elke dag start ik met een starttaak rekenen. Met de starttaak herhalen de kinderen rekenleerstof. Op deze manier komen diversie leerinhouden op regelmatige basis terug. Er zijn op dit moment starttaken beschikbaar vanaf midden groep 3 tot en met eind groep 4.

Werk je met het rekenmuurtje van Bareka? Dan is het de moeite waard om te proberen de muur zo (donker)groen mogelijk te krijgen. Denk hierbij aan:

 • Werkbladen op niveau. Zelf gebruik ik de splitswerkboekjes of sites als sommenprinter.
 • Spelletjes
 • Apps of oefensoftware.

Let op: zijn er nog vlakken rood in het muurtje? Geef dan extra instructie.

Rekenbingo

Elk jaar is bingo vaste prik. Vaak aan het einde van het schooljaar. Om er een extra rekenmoment van te maken heb ik een speciale bingo gemaakt met rekenstof van groep 3. Geef ieder kind een bingokaart met getallen van 1 tot en met 75. Draai het filmpje af. Zet op pauze als een opgave verschijnt. Laat ze het antwoord op de som of opdracht doorkruisen op de bingokaart. Tenminste als het getal op de bingokaart staat.

Rekenloopspel van de zomer

Een andere manier om nog een rekenles te vullen is het rekenloopspel van de zomer. Print de opdrachtkaarten uit. Hang of leg ze op een plekje op het plein. Laat de opdrachten oplossen. Het rekenloopspel van de zomer is gratis beschikbaar voor groep 2, 3 en 4.

Spelletjes met (groot)ouders

En natuurlijk is het leuk om heel veel spelletjes te spelen om rekendoelen te onderhouden. Er zijn heel veel leuke spellen op de markt waarmee je ook allerlei rekendoelen kunt oefenen. Denk maar aan: Regenwormen, De Betoverde Doolhof, Yahtzee, Halli Galli, Qwixx, Set.

Op mijn vorige school speelde ik altijd rekenspelletjes met ouders. Ouders kwamen op school en speelde in een groepje een gezelschapsspel. Tip: Geef het spel vast mee naar huis, zodat ouders zich goed kunnen voorbereiden. Dan blijft er veel tijd over voor het spel zelf.

 Via deze site een publicatie met allerlei spellen die geschikt zijn voor de rekenles. Het document stamt uit 2013, maar je krijgt een idee van wat mogelijk is. 

De aftelkalender

Een groot succes bij ons in de klas is de aftelkalender. Vraag aan de klas wat ze graag nog een keertje willen doen. Kies hier 10 dingen uit en maak een aftelkalender. Elke dag gaat een vakje open en zien de kinderen wat ze die dag nog een keer mogen doen, zoals buiten rekenen of de rekenbingo.

Rekenkleurplaat zomer

Via onderstaande knop kom je bij een rekenkleurplaat van de zomer. Bij de eerste variant oefenen ze getalbegrip tot 100.  Geef de kinderen een stapeltje met getalkaartjes tot 100. De kinderen pakken een kaartje en kijken tussen welke tientallen het getal hoort. Hier hoort een kleur bij. De kinderen kleuren een stukje van de kleurplaat in met deze kleur. Dit mogen ze dus zelf kiezen.

Liever nog iets anders oefenen? Kies dan voor de tweede pagina (zelfde kleurplaten). Daar zijn de cirkels leeg. Vul hier zelf getallen in. Denk aan 1 t/m 10 of antwoorden van een specifieke tafel. Geef ze vervolgens somkaartjes en/of dobbelstenen om zo de kleurplaat te kleuren.

Naar buiten!

Belangrijk voor groep 4 is het dat de kinderen goed verder kunnen tellen en terug tellen tot 100 vanaf een willekeurig getal. Goed kunnen terugtellen is een voorwaarde voor het maken van minsommen. Hoe leuk om dit buiten extra met ze te oefenen.

Een parcours

Maak een parcours waarin allerlei onderdelen van getalbegrip terugkomen. Denk aan:

 • Verder tellen door over lage hindernissen te springen
 • Terugtellen door in hoepels te stappen of een ladder
 • Buurgetallen opschrijven met stoepkrijt
 • Het getal op de goede plek op de getallenlijn zetten.

Breng naar de juiste tientallen

Zet een bak met getalkaartjes tot 100 neer. Zet vervolgens ook bakken of instreek hoezen op het plein waarop tientallen staan vermeld: 0 – 10, 11 – 20, 21 – 30, enzovoort. Laat de kinderen de kaartjes naar het goede bakje brengen. Het getal 46 hoort tussen de 41 en 50. Het getal 99 tussen de 91 en 100. Zet bij elk bakje een leerling neer die controleert of het klopt. Alle kaartjes op? Laat controleren of het echt klopt en wissel vervolgens van taak. 

Levend Stratego

Sluit af met Levend Stratego. Verdeel de klas in twee groepen. De ene helft van de klas heeft getalkaartjes tot 100 in de ene kleur, de andere helft van de klas in een andere kleur. Laat ze elkaar tikken. Wie heeft het hoogste getal? Die wint het kaartje van de ander. Welk team kan de meeste kaartjes voor de schatkist veroveren?

Moeilijker maken? Laat de kinderen in eerste instantie kijken naar welk getal het grootst is. Degene met het grootste getal wint het kaartje van de ander. De twist zit hem echter hier in: zit het getal tussen dezelfde tientallen? Dan telt het grootste getal niet. Wissel van kaart en breng het kaartje van de ander naar de schatkist. Deze week heb ik Levend Stratego met genummerde schelpen gespeeld (van 1 tot 130). Een keer op het strand flink zoeken en je hebt gratis materiaal!  

Heel mooi weer? Ga dan rekenen met water. Eerder schreef ik al een blog voor Zwijsen en liet Doe Vrijdag op de socials zien dat je ook met sponsjes hele leuke dingen kunt doen.

Genoeg mogelijkheden dus om nog aan de slag te gaan met rekenen! En ben je door je spelletjes heen? Op deze site staan er nog meer dan genoeg 😉

Begin de dag met een rekentaak

Begin de dag met een rekentaak

Om leerstof beter en langer te onthouden moet je de leerstof op verschillende tijden terug laten komen. Een starttaak rekenen kan hierbij helpend zijn. In deze blog lees je waarom ik gebruik maak van een starttaak en op welke manieren je de starttaak kunt gebruiken of in kunt zetten in de klas.

Herhalen, herhalen en herhalen

Nu ik deze blog schrijf is het net meivakantie geweest. Voor het eerst in jaren heb ik ook echt vakantie gehad. Nu we weer opstarten ben ik weer een heleboel vergeten van wat we voor de vakantie nog hadden bedacht voor de laatste periode. Gelukkig stond het nog ergens op papier.

Voor leerlingen is dit precies hetzelfde. Als we iets leren en je laat het niet terugkomen dan vergeten we het. Denk maar het blokken voor een examen. Op het moment van het examen weet je het, maar als je daarna niets meer met de informatie hebt gedaan, verdwijnt de kennis vaak weer net zo snel. Veel herhaling is nodig. In de klas gebruik ik vaak de metafoor van de geitenpaadjes die olifantenpaden moeten worden. Hoe beter de weg, hoe sneller de informatie opgehaald kan worden, hoe groter de kans dat de informatie blijvend is. Oefening en herhaling is dus essentieel.

Interessant artikel

Interessant om te lezen is het artikel: Acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs. In dit geval met name Kader A4: De relatie tussen automatiseren en het werkgeheugen. 

Samengevat uit het artikel komt naar voren dat het van belang is om rekenkennis te automatiseren en te memoriseren om het werkgeheugen te ontlasten. Automatiseren van deze kennis krijg je o.a. voor elkaar door meer rekentijd te creëren. 

De acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs (afbeelding komt uit het artikel):

Meer rekentijd

Belangrijk is om vaak genoeg te herhalen en het liefst gespreid (zie ook mijn blog automatiseren van de splitsingen). Blijf wel opletten of de leerlingen de rekenstof beheersen. Fouten maken heeft namelijk geen enkel nut. Maken kinderen fouten? Onderzoek dan waar de fout ligt. Het gevaar is dat kinderen een verkeerde strategie gebruiken (en blijven gebruiken). Het focussen op het automatiseren van rekenstof kan alleen wanneer de sommen goed gemaakt worden (met de juiste strategie of procedure).

Om dit te toetsen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van het rekenmuurtje van Bareka. Is een bouwsteen rood? Dan zorg je eerst dat je instructie geeft voordat je overgaat op het automatiseren en zelfstandig oefenen. Eerst goed, dan steeds iets sneller. Denk maar aan het leren lezen.

Starttaak rekenen

Met in mijn achterhoofd deze kennis heb ik de starttaak rekenen gemaakt. Ik wil namelijk dat oefenstof regelmatig terugkomt. In je methodelessen of de waan van de dag lukt dit niet altijd consequent toe te passen. Door de dag met een rekentaak te starten zien alle kinderen de sommen regelmatig terug.

Hoe ziet het eruit in de praktijk?

Elke morgen liggen de briefjes klaar op de instructietafel. Bij binnenkomst pakken alle kinderen een briefje en starten met het rekenen. De één is heel vlot klaar en de ander heeft er wat meer tijd voor nodig. Als ze klaar zijn pakken ze een boek en gaan lezen. Na 10 minuten stoppen we met het rekenen en leest iedereen nog een aantal minuten verder. Nakijken doen we samen na het leesmoment. Ik lees de antwoorden voor en de kinderen kijken zelf na met een nakijkpen. Op die manier weten ze direct of ze het goed hebben gedaan. De taken gaan vervolgens mee naar huis.

En wat als het niet lukt?

Nu schreef ik al dat zelfstandig oefenen alleen zin heeft als de leerstof wordt beheerst. De kinderen die de sommen nog lastig vinden oefenen onder begeleiding. Dat zijn de kinderen die bijvoorbeeld rood of oranje scoren op een onderdeel van het rekenmuurtje. Deze kinderen maken de rekentaken niet of werken eraan op een ander moment. Instructie geven en begeleid oefenen is in dit geval effectiever. Zo werkt dus grotendeels van de klas zelfstandig aan de starttaak en een kleine groepje oefent met de leerkracht.

En wat als het te goed lukt?

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die de leerstof al lang beheersen. Zij mogen een andere taak pakken met moeilijkere sommen. Ik heb voor 20 weken oefenstof gemaakt. Zoveel weken hebben we niet meer tot de zomervakantie. Zij krijgen van mij bijvoorbeeld starttaken met sommen boven de 10. Hierbij let ik er wel op dat ik de sommen een keer heb aangeboden én of ze de sommen beheersen. Ik wil namelijk dat ze de sommen via de juiste procedure uitrekenen. Het wil namelijk niet zeggen dat sterke rekenaars ook automatisch rekenen via de beste strategie. Het is ook een optie dat ze juist tijdens dit moment aan de slag gaan met het pluswerk. 

Wat voor leerstof kan je vinden in de rekentaken?

Naast de sommen en splitsingen tot 10 en de sommen tot 20 komen de volgende onderdelen terug:

 • Getalbegrip: de goede volgorde, getallenlijn, kleinste of grootste getal
 • Klokkijken: heel uur (analoog en digitaal), half uur (analoog) en één uur later/vroeger
 • Blokkenbouwsels: tellen aantal blokken en plattegrond
Getal van de dag

Deze starttaak is één manier om rekenstof te herhalen en meer rekentijd te creëren. Natuurlijk kan je dat op veel meer manieren doen. Zo werken wij ook met een strippenkaart, werken in de splitsboekjes en spelen rekenspellen.

Een andere kort en krachtige manier is om te werken met een getal van de dag. Laat leerlingen zelf (verhaal)sommen bedenken bij het getal. Een paar jaar geleden heb ik dat met thema piraten gedaan. Elke dag had de piraat een ander getal in zijn tekstwolk. De leerlingen bedachten sommen, schreven het op een post-it en plakte het bij de piraat. De piraat voeren noemden we het.

Tot slot

Belangrijk is om te weten dat leerstof nog niet volledig geautomatiseerd is als de sommen alleen vlot en goed beantwoord kunnen worden. Volledig automatiseren betekent nog veel meer. Dit is alleen voer voor een andere blog.

Nieuwsgierig geworden naar de starttaak? Hieronder vind je gratis downloads per pakket voor twee weken. Een pakket voor 20 weken (inclusief de gratis download) is te vinden in de winkel van de rekenhoek.

In het najaar van 2023 volgen nog:

 • Startaak groep 3 (periode herfstvakantie tot M3)
 • Antwoordenboek starttaak groep 3 (M3-E3)
 • Antwoordenboek starttaak groep 4 (M4-E4)

Heb je al een pakket met starttaken zonder antwoordenboek? Het antwoordenboek kan je tegen de tijd dat het boek beschikbaar is gratis downloaden met de huidige downloadlink van de starttaak. 

Thema Egypte

Thema Egypte

Wat is thema Egypte een ontzettend leuk thema om over te werken in groep 3 of 4. Nu kwam dit onderwerp uit de klas zelf en was de betrokkenheid enorm. Aan het eind van de 6 weken waren er nog veel kinderen die het jammer vonden dat het thema voorbij was.

Zelf heb ik gekozen om een aantal zaken aan te stippen, namelijk: de Nijl, het nijlpaard, de krokodil, de piramides en de hiërogliefen. Over deze onderwerpen hebben we veel gelezen en gesproken. In een thema vind ik het namelijk belangrijk dat er veel gedaan wordt aan kennisopbouw. Na elk onderwerp maakten de kinderen een stukje voor het eigen Egypte boek. Heel trots waren de kinderen op het boek wat ze hebben gemaakt. 

In dit blog zal ik verder bespreken wat ik gedaan heb rondom het rekenen. Daarnaast vind je enkele downloads om zelf aan de slag te gaan. 

Piramides maken

Wat is thema Egypte zonder piramides? In de bouwhoek hadden de kinderen al op een eerder moment piramides gebouwd. In de klas hebben we het, aan het begin van het thema, met mozaïekstenen gedaan. Met vierkanten en driehoeken was dit al heel eenvoudig te doen. De uitdaging was om juist met alle soorten stenen een piramide te bouwen. Er kwamen diverse soorten piramides op de tafels te liggen. 

Na een les over verschillende uitslagen en vormen zijn ze verder gegaan met de 3D vormen. Vanaf huis mocht ik de Geomag meenemen en hier worden al weken lang piramides van gemaakt. 

Een uitslag van een piramide is weer teruggekomen in het boek over Egypte. In de uitslag staan diverse weetjes over de piramides. Is het boek uitgeklapt dan kan de piramide in elkaar gezet worden. 

 

De kralenplank

Natuurlijk kan je een voorbeeld namaken met de kralenplank, maar het is ook leuk om zelf de code te kraken. Wij hebben dit gedaan met de kralenplank app van Meester Dennis. Het kraken van de code was voor een aantal heel eenvoudig, maar voor de meeste een hele uitdaging. Voordeel van het werken met de app is dat je het eenvoudig en snel weer aan kunt passen.

Het is ook leuk om de kinderen zelf een kralenplank te laten ontwerpen (passend bij het onderwerp). Hier zijn we niet meer aan toegekomen. 

Rekenspellen

Tijdens thematijd is er altijd een onderdeel rekenspel. Hiervoor hadden de kinderen keuze uit heel veel verschillende mogelijkheden. Spellen voor samen, maar ook een werkblad voor alleen. Alle spellen staan beschreven en uitgewerkt in het spellenpakket Egypte. Deze kan je hieronder gratis downloaden. 

Bij veel spellen heb ik gebruik gemaakt van somkaartjes. Deze kan je aanschaffen via mijn spellenpakket sommen tot 10.

Tot slot

Wat hebben we verder nog gedaan rondom het thema? We hebben veel gesproken over de teksten die we hebben gelezen, maar hebben informatie ook verwerkt in bijvoorbeeld een venn-diagram. Daarnaast hebben we de Nijl gemaakt van papier en daarop kwam van klei een nijlpaard en/of krokodil. Bij thematijd was er ook nog een opdracht om een piramide te tekenen a.d.h.v. stap tot stap bladen.  

In de klas hadden we ook nog een themawand met de kaart van Egypte en foto’s. Door middel van een lichttafel konden ze daar hiërogliefen overtrekken en een zoekplaat bekijken van de Nijl. 

Thema Egypte is dus zeker de moeite waard!

9x spelletjes met dobbelstenen

9x spelletjes met dobbelstenen

Ik ben een groot fan van dobbelstenen. In de klas heb ik een grote voorraad met allerlei soorten dobbelstenen. De dobbelsteenkoffer is ook een veelgebruikte koffer bij ons op school. De aanschaf zeker waard. Met dobbelstenen kan je in de rekenles zoveel doen! In deze blog 4 spellen op een rij en ik sluit af met 5 dobbelsteenspelletjes in een download. Veel dobbelsteenplezier!

Spel 1: Speel de stenen weg

Twee spelers starten met 10 voorwerpen. In dit voorbeeld gebruik ik stenen, maar het kan van alles zijn. Denk aan kralen, schelpen, blokjes of fiches. Beide spelers gooien tegelijkertijd met twee dobbelstenen. Wie het meest gooit wint één steen van de ander. Gooi je evenveel? Dan wint niemand een steen.

Maar… gooit iemand een dubbele? Dan telt de worp van de ander niet meer mee. Ook al had de ander meer gegooid. De speler met de dubbele wint 2 stenen. Zijn er in één ronde twee spelers die een dubbele gooien? Dan wint degene die het meest heeft gegooid en pakt 2 stenen van de ander. Een dubbele is bijvoorbeeld 2 en 2 of 6 en 6.

Wie als eerst alle stenen van de ander wegspeelt heeft gewonnen.

Variatie:
 • Speel met 3 dobbelstenen
 • Speel voor het minste aantal. Het is dan ook mogelijk om er minsommen van te maken.
 • Speel met dobbelstenen met andere aantallen, denk aan de dobbelstenen met 10 vlakken.
Spel 2: Wie heeft de meeste sterren?

Iedere speler krijgt twee dobbelstenen. Gooi tegelijkertijd met de dobbelstenen. Alle spelers schrijven de som en het totaal op een eigen stuk papier. Degene die het meeste heeft gegooid zet een cirkel om het getal en een ster of kruis ernaast. Zijn er meerdere spelers met hetzelfde totaal? Dan volgt er alleen een cirkel. De speler die aan het eind de meeste sterren heeft is de winnaar. Is er een gelijkstand? Dan kan er nog gekeken worden naar het aantal cirkels. Het laatste is met name mogelijk wanneer je met meer dan 2 spelers speelt. 

Het noteren van de antwoorden kan gewoon op een A4-papier of wisbordje. Maar voor degene die liever een printblad gebruiken is deze download.

Variatie:
 • Speel met meerdere dobbelstenen.
 • Speel voor het minste aantal. Het is dan ook mogelijk om er minsommen van te maken.
 • Speel met dobbelstenen met andere aantallen, denk aan een dobbelsteen met tientallen.

 

Spel 3: Gooi alle dobbelstenen op hetzelfde getal

Iedere speler krijgt 5 dobbelstenen. Van tevoren spreken de kinderen af op welk getal elke dobbelsteen moet komen. Na het aftellen probeert iedereen zo snel mogelijk alle dobbelstenen op het afgesproken getal te krijgen. Dit kan alleen door te gooien. Alle dobbelstenen die al op het goede getal liggen mogen aan de kant gelegd worden. Degene die als eerste alle dobbelstenen op het afgesproken getal heeft is de winnaar.

Variatie:
 • Spreek een totaal af waarop de dobbelstenen moeten komen. Bijvoorbeeld: degene die als eerst precies 20 punten heeft met alle dobbelstenen is de winnaar.

 

Spel 4: Omcirkel het aantal

Geef iedere speler een blad met stippen of hokjes. Gooi met de dobbelstenen. Kleur net zoveel hokjes in op het blad of omcirkel net zoveel stippen. Voor het gemak hier een download om te gebruiken. 

5x spelletjes met twee dobbelstenen

En voor degene die nog meer spelletjes willen spelen heb ik een gratis download gemaakt met printbladen om direct te gebruiken. Download hieronder de spelletjes!

Wil je nog meer dobbelsteenspelletjes? In de winkel is het volgende pakket beschikbaar: