Patronen

Patronen maken is een rekendoel bij het onderdeel meetkunde. Welke materialen je kunt gebruiken om aan de slag te gaan met patronen lees je hier.

Meetkunde is een belangrijk onderdeel in groep 3. In de methode komt meetkunde schaars naar voren. Goed om dus zelf hier met regelmaat aandacht aan te besteden. In deze blog ideeën die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan met het leerdoel patronen:

De leerling kan een patroon met een regelmaat ontwerpen en hierover redeneren (zoals een kralenketting, mozaïek, kralenplank) – ontleend aan de vernieuwde tussendoelen rekenen-wiskunde 2017 (SLO).

Patronen voor Patronella

Als start gebruik ik altijd het verhaal ‘Patronen voor Patronella‘. Dit verhaal gaat over Patronella die met haar toverstok de hele dag patronen maakt. Hiermee maakt zij de wereld wat mooier. Op een dag verliest ze haar toverstaf. Truus Trol gaat er mee aan de haal. Zij heeft helemaal niets met patronen. Uiteindelijk leert Patronella ook zonder toverstaf patronen te maken. Een mooi verhaal om duidelijk te maken wat patronen zijn.

Grote Rekendag

Het verhaal en de bijbehorende materialen komen van de Grote Rekendag editie 2007. Ik gebruik vaker oude edities van Grote Rekendagen om leerlijnen op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Na het verhaal en het bespreken daarvan gaan de leerlingen aan de slag. In circuitvorm gaan ze alle onderdelen bij langs of ik laat ze kiezen van het digikeuzebord (dit zijn ze immers al gewend van de kleuters).

Patronella en Truus Trol
(uit: Grote Rekendag editie 2007)

Materialen

Je kunt op heel veel manieren oefenen met het maken van patronen. Hiervoor kan je diverse materialenwerken: concreet en op papier. Waarbij het experimenteren met materiaal sterk mijn voorkeur heeft.

Concreet materiaal

Denk hierbij aan:

  • Kleine vierkantjes (met magneet)
  • Logiblocs
  • IJslollystokjes
  • Constructiemateriaal, zoals: lego, laQ, gekleurde kapla, duplo, …
  • Unifix blokjes

Werkbladen

Naast concreet materiaal gebruik ik ook werkbladen waarin patronen afgemaakt moeten worden en zet ik het digibord of de iPad in. Er zijn allerlei leuke oefeningen op internet te vinden om het maken van patronen te oefenen. Ook Gynzy biedt mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Combinatiegroep

Dit jaar heb ik een groep 2/3. Ik probeer zo vaak als het kan doelen te combineren zodat we samen op ontdekking kunnen gaan. Meetkunde is zo’n onderdeel wat zich daar uitstekend voor leent. Het maken van patronen is ook een leerdoel voor groep 2. Dit kan natuurlijk ook in andere combinatiegroepen. Waar het kan ga je samen aan de slag.

Er was één leerling zo enthousiast dat ze zelfs bij een later speel-werkmoment ervoor koos om met patronen bezig te zijn.