Patronen

Meetkunde is een belangrijk onderdeel in groep 3. In de methode komt meetkunde schaars naar voren. Goed om dus zelf hier met regelmaat aandacht aan te besteden. Aan het begin van groep 3 werk ik altijd over het maken van patronen. In deze blog ideeën die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan met het leerdoel:

De leerling kan een patroon met een regelmaat ontwerpen en hierover redeneren (zoals een kralenketting, mozaïek, kralenplank) – ontleend aan de vernieuwde tussendoelen rekenen-wiskunde 2017 (SLO).

Patronen voor Patronella

Als start gebruik ik altijd het verhaal ‘Patronen voor Patronella‘. Dit verhaal gaat over Patronella die met haar toverstok de hele dag patronen maakt. Hiermee maakt zij de wereld wat mooier. Op een dag verliest ze haar toverstaf. Truus Trol gaat er mee aan de haal. Zij heeft helemaal niets met patronen. Uiteindelijk leert Patronella ook zonder toverstaf patronen te maken. Een mooi verhaal om duidelijk te maken wat patronen zijn.

Het verhaal en de bijbehorende materialen komen van de Grote Rekendag editie 2007. Ik gebruik vaker oude edities van Grote Rekendagen om leerlijnen op een andere manier onder de aandacht te brengen.

Activiteiten rondom het maken van patronen

Na het verhaal en het bespreken daarvan gaan de leerlingen aan de slag. In circuitvorm gaan ze alle onderdelen bij langs of ik laat ze kiezen van het digikeuzebord (dit zijn ze immers al gewend van de kleuters). Ik maak dan een keuzebord aan met activiteiten gericht op het maken van patronen. Het mooie van het digikeuzebord is dat de leerlingen vrij zijn in hun keuze op welke manier ze gaan werken aan het leerdoel. Het keuzebord komt vaker terug, zodat iedereen een keer alle activiteiten kan uitvoeren.

Materialen waarmee patronen gemaakt kunnen worden:

  • kleine vierkantjes (met magneet)
  • Logiblocs
  • IJslollystokjes
  • Constructiemateriaal, zoals: lego, laQ, gekleurde kapla, duplo, …
  • Unifix blokjes

Naast concreet materiaal gebruik ik ook werkbladen waarin patronen afgemaakt moeten worden en zet ik het digibord of de iPad in. Er zijn allerlei leuke oefeningen op internet te vinden om het maken van patronen te oefenen. Ook Gynzy biedt mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Groep 2/3

Dit jaar heb ik een groep 2/3. Ik probeer zo vaak als het kan doelen te combineren zodat we samen op ontdekking kunnen gaan. Meetkunde is zo’n onderdeel wat zich daar uitstekend voor leent. Het maken van patronen is ook een leerdoel voor groep 2. Dus samen aan de slag!

Er was één leerling zo enthousiast dat ze zelfs bij een later speel-werkmoment ervoor koos om met patronen bezig te zijn.

Auteur: De rekenhoek

Petra is eigenaar van de rekenhoek en leerkracht van groep 2/3. Winnaar Drentse onderwijsprijs 2017-2019. Zij heeft de Master SEN opleiding afgerond gericht op leren en gedrag, is rekencoördinator en mag bewegingsonderwijs geven. Waar ze veel energie van krijgt in haar werk is: spelend en thematisch leren, rekenen zonder methode, een goede overgang creëren van groep 2 naar 3 en het coachen en inspireren van andere leerkrachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *